Insitu Eurotel Andorra

Avís legal

Condicions generals de la reserva ON-LINE i legals del lloc web:

1.- CLIENT I EMPRESARIS INTERVINIENTS

 

Aquestes Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant Condicions Generals) regulen la relació comercial que sorgeixi entre, d’una banda, l’usuari o client, i de l’altra la societat INSITU EUROTEL S.L.U. com a empresa prestadora del servei turístic. La identificació completa dels empresaris intervinents és la següent:

 

Empresari turístic: INSITU EUROTEL S.L.U. (d’ara endavant HOTEL INSITU) amb
domicili social a l’av. Fiter i Rossell, 51 (AD700 Escaldes-Engordany / Principat
d’Andorra) i email info@insitueurotelandorra.com; titular de l’NRT L-711542-H.

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

 

2.1 INTRODUCIÓ

 

El present document té per finalitat establir i regular les normes d’ús així com la salvaguarda de les dades del Lloc web (d’ara endavant el Lloc), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat d’HOTEL INSITU a les quals es accedeix a través del domini www.insitueurotelandorra.com i els seus subdominis.

 

El titular del present Lloc web és INSITU EUROTEL S.L.U.

 

Mitjançant el Lloc, HOTEL INSITU pretén apropar als seus clients els serveis d’informació, reserva d’habitacions, recerca de feina, així com qualsevol altre
servei que en el seu moment s’estime oportú per a la consecució correcta del seu objecte social.

 

Aquestes condicions generals regulen lús del servei del Lloc que HOTEL INSITU posa a disposició dels usuaris dInternet. La utilització del Lloc us atribueix la condició d’Usuari del mateix (d’ara endavant l’usuari) i suposa l’acceptació plena isense reserves per l’Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals a la versió publicada per HOTEL INSITU en el moment mateix a que l’Usuari accedeixi al Lloc, per això aquest haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc.

 

El fet d’accedir a aquest Lloc implica el coneixement i l’acceptació de les Condicions Generals següents, per la qual cosa HOTEL INSITU recomana a l’Usuari la seva impressió o descàrrega i lectura detallada cada vegada que accedeixi al Lloc. Així mateix, la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’Usuari per HOTEL INSITU que completen el que preveuen aquestes Condicions Generals quan no s’hi oposin

 

 

2.2 ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA ON-LINE D’HOTEL INSITU

 

2.2.1) Serveis de reserva en línia.

 

Aquests serveis tenen com a finalitat la reserva d’habitacions. La utilització d’aquests serveis suposa l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de tots i
cadascuna de les condicions generals recollides a la darrera versió actualitzada d’aquestes condicions generals.

 

2.2.2) Condicions de contractació: En utilitzar el servei l’Usuari rebrà un mail de confirmació en què s’inclourà el número de localitzador de la reserva. Aquest mail
us serveix com a comprovant de la vostra reserva i com a confirmació de l’acceptació. El mitjà de pagament és a través de TPV VIRTUAL.

 

2.2.3) Garantia i política de cancel·lació: Les reserves realitzades a través d’aquesta pàgina quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit facilitada per
l’Usuari al formulari (només s’accepten les targetes MASTERCARD i VISA). La no presentació al check-in o cancel·lació fora del termini degudament anunciat en les
condicions de reserva, suposa un càrrec automàtic a la targeta de crèdit de l’import corresponent a una o més nits, així com la cancel·lació de la reserva; a excepció
dels supòsits en què el client hagi contractat una “Oferta no reemborsable”, cas en què la no presentació al check-in o cancel·lació fora de termini suposa la pèrdua
total de l’import de l’estada, que HOTEL INSITU podrà fer seu si ja ha estat abonat, o en altre cas carregar-ho a la targeta de dèbit/crèdit del client, o reclamar-ho per
qualsevol mitjà vàlid en dret. Per cancel·lar una reserva podeu contactar de dilluns a diumenge amb l’establiment a l’email: info@insitueurotelandorra.com.

 

2.3 ÚS DELS SERVEIS

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals de Contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins il·lícits i/o contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera, puguin danyar els serveis, HOTEL INSITU i/o la seva imatge o impedir-ne el funcionament correcte o d’aquests serveis que s’ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

 

La no presentació, en el moment de fer el check-in, de document d’identitat o passaport representa la no admissió del Client a l’establiment. Tenint dret a la
devolució o no de l’import prèviament abonat, si n’hi hagués, en funció de la tipologia de reserves efectuada. En cas de reclamació entre les dues parts es
tractarà en Tribunals Andorrans.

 

2.4 ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

 

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per l’Usuari seran a càrrec seu únic i exclusiu. No és objecte de garantia per part d’HOTEL INSITU: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; que el contingut del Lloc o la informació que passa a través seu estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l’usuari faci del Lloc.

HOTEL INSITU no serà responsable de possibles danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries
telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a HOTEL INSITU; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control d’HOTEL INSITU.

 

El mer accés a aquest Lloc no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre HOTEL INSITU i l’Usuari.

 

 

2.5 CONTINGUTS

 

HOTEL INSITU es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al Lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest Lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

 

 

2.6 ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL LLOC

 

 

Tot el contingut disponible al Lloc, inclusivament, a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d’àudio, recopilacions de dades i programari i la seva recopilació (Contingut de Propietat Intel·lectual), és propietat d’HOTEL INSITU, de els nostres patrocinadors, socis o llicenciants i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

 

HOTEL INSITU declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, etc..) que apareixen en aquest Lloc, són de la seva propietat i/o estan
legítimament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.
L’Usuari s’obliga a fer servir el Lloc de forma diligent, correcta i lícita i en particular, es compromet a abstenir-se de:
a) Suprimir, eludir, manipular el copyright, marques i altres dades identificatives dels drets d’HOTEL INSITU o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del nostre Lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir-los.
b) Emprar continguts i en particular, la informació d’HOTEL INSITU obtinguda a través del nostre Lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda
directa o amb qualsevol altra mena de finalitat comercial, missatges no sol licitats adreçats a una pluralitat de persones.
c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés al públic a través de qualsevol
modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.
d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

HOTEL INSITU no concedeix cap llicència o autorització dús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Lloc.

 

2.7 PROPIETAT INTELLECTUAL

 

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes al Lloc corresponen en exclusiva a HOTEL INSITU, llevat que s’hi indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intellectual d’HOTEL INSITU, o del titular dels mateixos i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre a l’exercici de els seus drets.

 

Així mateix, la informació a què l’Usuari pot accedir a través del Lloc, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole.

 

HOTEL INSITU, no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

 

2.8 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen per la legislació andorrana, que és aplicable en el
que no disposen aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i
execució.
HOTEL INSITU i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten
als Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra per a qualsevol controvèrsia que
pogués derivar-se de l’existència, la interpretació o l’aplicació d’aquestes
Condicions Generals.

 

 

3.- REQUISITS DE LA RESERVA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE LA RESERVA

 

La reserva a través d’aquest lloc web només pot ser realitzada per persones grans i amb plena capacitat natural i d’obrar. En realitzar la reserva mitjançant aquest lloc web, vostè està acceptant expressament i sense cap reserva aquestes Condicions Generals així com les “Condicions generals d’ús del lloc web”, que es pot descarregar a l’apartat de “Avís Legal” d’aquest web situat a la part inferior de la pantalla.

 

Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que disposen les diverses Lleis que regulen tant les Condicions Generals de Contractació, Protecció de Dades de
Caràcter Personal, Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Consumidors i Usuaris, Turisme d’Andorra, Departament d’Empresa i Ocupació d’Andorra, Codi de Consum d’Andorra i altres normatives legals i reglamentària aplicable.

 

HOTEL INSITU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les presents Condicions Generals. Aquestes
modificacions podran realitzar-se a través de les websites de l’empresa, i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web; excepte per als clients que hagin contractat sota la vigència de les condicions generals anteriors, per als quals aquelles seran les daplicació. Igualment HOTEL INSITU es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, cosa que s’anunciarà en temps i forma oportuns.

 

 

4.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

 

Mitjançant aquesta pàgina web, podeu efectuar una reserva en aquest hotel. La reserva d’allotjament és un contracte que se subscriu electrònicament i que
generarà drets i obligacions, tant a l’establiment turístic com a vostè. La reserva i el contracte d’allotjament estan subjectes a les lleis andorranes, així com a les
normatives que s’han detallat a l’apartat 3 precedent.

 

HOTEL INSITU informa que el procediment de reserva a través de la pàgina web ve detallat a les “Condicions generals d’ús del lloc web” (punt 2).

 

Per la reserva de l’HOTEL INSITU a través del nostre lloc web, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar condicions d’ús i generals de
reserva. De la mateixa manera, per la reserva l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per accedir als llocs web d’HOTEL
INSITU i la contractació per mitjà d’aquests. L’usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i (si escau) la contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a terceres persones.

 

PAGAMENT DE LA RESERVA: En cas que es contracti una oferta assenyalada com a “Oferta no reemborsable”, el càrrec de la totalitat de la reserva s’efectuarà a la targeta bancària assenyalada (només s’accepten les targetes MASTERCARD VISA) a les 48 hores següents a la reserva. Per a la resta d’ofertes, el pagament
de la totalitat de l’estada es farà el dia de l’arribada.

 

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA: Un cop efectuada la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva en pantalla, i la podrà imprimir com a
comprovant. Sense perjudici de l’anterior, se us remetrà un correu electrònic en un termini inferior a 24 hores confirmant la reserva.

 

CONFORMITAT DE L’ALLOTJAMENT: HOTEL INSITU garanteix la conformitat de l’allotjament amb les descripcions que figuren a aquesta pàgina web. Les fotografies que es mostren a la web són de l’estat actual del mateix establiment.

 

CANCELLACIÓ DE LA RESERVA: Hi ha dos possibles supòsits:
1r.) OFERTES NO REEMBOSSABLES: Si en efectuar la reserva via web apareix
l’esment de “Oferta no reemborsable”, la cancel·lació de la reserva suposarà la pèrdua total de l’import de l’estada, que HOTEL INSITU podrà fer seu si ja ha estat abonat , o en altre cas carregar-lo a la targeta de dèbit/crèdit del client (només s’accepten les targetes MASTERCARD i VISA), o reclamar-ho per qualsevol mitjà vàlid en dret. 2n.) ALTRES OFERTES: En el cas que en efectuar la reserva via web no aparegui la menció de “Oferta no reemborsable”, el client podrà cancel·lar la reserva, sense cap penalització, sempre que es cancel·li amb una antelació superior al termini degudament informat a les condicions de reserva. Un cop iniciada l’estada, podrà renunciar als dies següents sempre que ho faci amb, almenys, la mateixa antelació anteriorment indicada; altrament perdrà l’import corresponent al dia renunciat sense la suficient antelació.

 

La no presentació al check-in o cancel·lació fora de termini suposa un càrrecautomàtic a la targeta bancària de l’import corresponent a una nit o més, així com la cancellació total de la reserva.

 

RENÚNCIA A LA RESTA DE L’ESTADA: Un cop iniciada l’estada, el client podrà renunciar a la resta de dies reservats en els mateixos termes que estableix
l’apartat anterior per als supòsits de cancel·lació de la reserva. En casos de renúncia a la resta de l’estada quan s’ha contractat una “Oferta no reemborsable”, no hi haurà cap devolució econòmica de l’import de la total estada.

 

INEXISTÈNCIA DE DRET DE DESISTIMENT: Segons disposa la Llei de
Consumidors/Usuaris del BOPA, a aquest contracte no és aplicable el dret de
desistiment del consumidor/usuari.

 

IDIOMA D’AQUEST DOCUMENT I DEL CONTRACTE: Aquest document s’ha descarregat en l’idioma detectat al vostre programa de navegació d’internet. Si voleu en altres idiomes (català, castellà, anglès o francès) podeu canviar l’idioma de la web a la casella situada a dalt de la pantalla.

 

FULLS OFICIALS DE RECLAMACIÓ/QUEIXA: El client té a la seva disposició a l’establiment els fulls de reclamació/queixa oficials.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: S’aplicarà la legislació andorrana vigent a la reserva i la subsegüent estada; podeu trobar una referència a l’apartat 3r d’aquest document.

 

FUR: Tant el client com HOTEL INSITU, en concertar la reserva d’allotjament,
renuncien formalment al seu propi fur i acorden sotmetre qualsevol dubte o
discrepància sobre l’existència, aplicació o interpretació de les presents Condicions
Generals, i del contracte resultant, als Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.